ผู้ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

ผู้ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล (206)

ผู้ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

Friday, 06 July 2018 10:33

Daikin Industries (Thailand) Ltd.

Written by

Daikin Industries (Thailand) Ltd.

บริษัท ทรอนิคส์ เซิร์ฟ จำกัด

Nordson Xaloy Asia(Thailand) Ltd.

Thai Summit Plastech HQ (Plant 3)

Hayashi Telempu (Thailand) Co.,Ltd.

Unity Industrial Co.,Ltd.

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

Itothai Group