การปรับปรุงโรงงานให้เป็น Smart Factory อย่างง่าย

           บทความนี้จะแนะนำเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาปรับปรุงโรงงานให้สามารถเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยจะกล่าวถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรหรือ Shop Floor เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว

และการนำข้อมูลเหล่านั้นมาบูรณาการเพื่อใช้กับระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP)

 (กรุณา Login เพื่อเข้าถึงเนื้อหา)

 

>> สมัครสมาชิก ฟรี!!!

>> ดูบทความทั้งหมด...

in บทความ
Hits: 2849