อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 - Part4

จากในตอนที่ 3 ผู้เขียนได้กล่าวถึงคุณลักษณะการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ทั้ง 6 ประการ ซึ่งภาค อุตสาหกรรมไทยจะต้องปฏิรูป โดยประเด็นในวันนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงกิจกรรมการออกแบบ และการทาอย่างไรที่จะทาให้การออกแบบนั้นสามารถทาได้อย่างรวดเร็วด้วยการลดLead time ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  (กรุณา Login เพื่อเข้าถึงเนื้อหา)

>> สมัครสมาชิก ฟรี!!!

>> ดูบทความทั้งหมด...

in บทความ
Hits: 782