อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 - Part3

 

อุตสาหกรรมไทยจะเริ่มอย่างไรดี เพื่อให้สามารถเกาะติดกับการปฏิรูปครั้งสาคัญนี้ให้ได้ หากแต่เป้าหมายนั้นคงต้องตั้งให้ท้าทายไว้ การปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งนี้ประเทศไทยต้องเป็นผู้นาการปฏิรูปในกลุ่ม Asean หรืออย่างน้อยก็ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง (CLMV) หากพิจารณาจากสถานการณ์ ชัยภูมิและสิ่งแวดล้อมต่างๆ แล้ว จะเห็นว่าประเทศไทยสามารถเป็นผู้นาการปฏิรูปได้ไม่ยากนักภายในระยะเวลา 3 ปี

  (กรุณา Login เพื่อเข้าถึงเนื้อหา)

 

>> สมัครสมาชิก ฟรี!!!

>> ดูบทความทั้งหมด...

in บทความ
Hits: 675