อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 - Part2

 

           ในฉบับนี้ขอกล่าวในเชิงลึกเพื่อความเข้าใจดังนี้ ในอดีตหรือปัจจุบันนี้กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่แล้วหลังกาแพงรั้วรอบขอบชิดเฉพาะภายในโรงงาน หรือภายในบริษัทฯ เองเท่านั้น พร้อมกันนั้นยังถูกแบ่งแยกออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นอิสระแก่กัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้เชื่อมโยงและประสานงานให้ทุกฝ่ายทางานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

  (กรุณา Login เพื่อเข้าถึงเนื้อหา)

 

>> สมัครสมาชิก ฟรี!!!

>> ดูบทความทั้งหมด...

in บทความ
Hits: 640