ฐานข้อมูลสถานประกอบการระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้วิจัยและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

แหล่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยและพัฒนา ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

ผู้ให้บริการและผู้จำหน่าย

ระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

 ฐานข้อมูลผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย System Integrator ที่ให้บริการและจัดจำหน่ายระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

ผู้ประยุกต์ใช้

ระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

 ฐานข้อมูลที่รวบรวมสถานประกอบการที่นำระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัลไปประยุกต์ใช้งาน