โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
Hits: 107

 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ผสมผสานกับเทคโนโลยี Internet of Things และระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning ; ERP) ในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมของไทยสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน

 Smart Factory62

<<ดาวโหลดใบสมัครโครงการ>>


Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Application-SmartFactory62_R.2.pdf)ใบสมัคร Super User197 kB2018-10-30 17:152018-10-30 17:15