การเลือกขนาดกระบอกสูบทำงานสองทาง (ตอนที่ 2)

ลักษณะและขนาดของแรงจากภายนอกที่กระทำต่อก้านสูบ ซึ่งการขับภาระ (Load) ในลักษณะที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
เกิดแรงกระทำต่อก้านสูบมากน้อยแตกต่างกัน

Cylinder Selection

  (กรุณา Login เพื่อเข้าถึงเนื้อหา)

>> สมัครสมาชิก ฟรี!!!

>> ดูบทความทั้งหมด...

in บทความ
Hits: 684