ช่างซ่อมบำรุง แบบไหนที่เรียกว่า เก่งเข้าขั้น...(มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ)

           ประเทศไทยกำลังผลักดันให้เกิดการจัดมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งยุคก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ยินคำว่า มาตรฐานฝีมือแรงงาน และในยุคสมัยนี้มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสร้างมาตรฐานอาชีพ ให้เพิ่มขึ้นคือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล

  (กรุณา Login เพื่อเข้าถึงเนื้อหา)

 

>> สมัครสมาชิก ฟรี!!!

>> ดูบทความทั้งหมด...

in บทความ
Hits: 513