ฐานข้อมูลสถานประกอบการระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้วิจัยและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

แหล่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยและพัฒนา ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

ผู้ให้บริการและผู้จำหน่าย

ระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

 ฐานข้อมูลผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย System Integrator ที่ให้บริการและจัดจำหน่ายระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

ผู้ประยุกต์ใช้

ระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัล

 ฐานข้อมูลที่รวบรวมสถานประกอบการที่นำระบบเทคโนโลยีการผลิตเชิงดิจิทัลไปประยุกต์ใช้งาน

ฐานข้อมูลสถานประกอบการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำรวจและจัดเก็บสถานะการใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อหามาตรการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การให้คำปรึกษา การพัฒนาระบบอัตโนมัติ การฝึกอบรม เป็นต้น

ผู้ประยุกต์ใช้

ระบบอัตโนมัติ

 ฐานข้อมูลผู้ประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน, ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ผู้สร้าง

ระบบอัตโนมัติ

 ฐานข้อมูลผู้สร้างระบบอัตโนมัติ รวบรวมกลุ่มของผู้สร้าง ผู้ติดตั้งระบบอัตโนมัติ System Integrator เพื่อความสะดวกในการค้นหาให้กับผู้ใช้บริการ

ตัวแทนจำหน่าย

ระบบอัตโนมัติ

 ฐานข้อมูลตัวแทนผู้จำหน่ายระบบอัตโนมัติ รวบรวมข้อมูลผู้จำหน่ายระบบและอุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วและถูกต้อง

ผู้วิจัยและพัฒนา

ระบบอัตโนมัติ

 ฐานข้อมูลสถาบันฯ ศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถร่วมมือกับสถานวิจัยสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม